Табела: Ова се 100те најдобри доктори во Македонија

Министерството за здравство ја продолжува досегашната практика за објавување на Листата на 100 најдобро рангирани доктори во јавните здравствени установи, согласно критериумите од проектот за плаќање по успешност со цел валоризирање на работата на оние кои најмногу се залагаат во работењето на ЈЗУ.

Станува збор за најдобро рангираните 100 доктори за месец април од универзитетските клиники, специјални, клинички и општи болници во државата кои со покажаните резултати во работењето претставуваат движечка сила во своите институции и се успешни професионалци кои секојдневно со својот ангажман посветено придонесуваат за обезбедување што подобри и поквалитетни здравствени услуги за пациентите и воопшто за унапредување на здравствениот систем во Македонија.

Сите наградени доктори стануваат дел од „Клуб 100-најдобри доктори“. Тие добиваат посебно признание и паричен надоместок во висина од нето плата, во која се вклучени сите додатоци на плата на здравствениот работник (двојна плата) за месецот за кој постигнал најдобар резултат.

Инаку, износот на нето платата на групата наградени доктори за месец април се движи од 25.797 денари, која е најниска, се до највисоката од 65.060 денари.

Изборот е направен според воспоставени критериуми, како што се остварениот учинок во април, годинава, бројот на извршени интервенции, типот на извршени интервенции, реализирани обуки и слично.

Во прилог на соопштението е комплетната листа на најдобро рангираните доктори од јавните здравствени установи во државата за месец април (по азбучен редослед).

#

Име на доктор

Презиме на доктор

ЈЗУ

1

Аница

Алексовска

ЈЗУ УК за уво, нос и грло

2

Вјолца

Алији

ЈЗУ УК за радиологија

3

Маргарита

Алчева

ЈЗУ Општа болница - Велес

4

Лидија

Андонова-Панчевска

ЈЗУ Општа болница - Велес

5

Татјана

Андреевска

ЈЗУ УК за Торакална и васкуларна хирургија

6

Слободан

Антов

ЈЗУ УК за кардиологија

7

Славица

Арсова Хаџи-Анѓелковска

ЈЗУ УК за психијатрија

8

Анита

Арсовска

ЈЗУ УК за неврологија

9

Фуат

Ахмети

ЈЗУ Општа болница - Струга

10

Илија

Ашиков

ЈЗУ Општа болница - Гевгелија

11

Теута

Бајрами-Адемај

ЈЗУ Општа болница "Д-р Ферид Мурад"  Гостивар

12

Горан

Балевски

ЈЗУ Општа болница - Охрид

13

Алберто

Бенедети

ЈЗУ УК на лице, вилици и врат - Максилофацијална хирургија

14

Велика

Блажевска

 СБ за ортопедија и трауматологија ‘‘СВ ЕРАЗМО‘‘ - Охрид

15

Ирина

Богданова

ЈЗУ УК за очни болести

16

Лолита

Божинова

ЈЗУ Општа болница - Кочани

17

Славица

Божиновска

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

18

Надица

Бојковска- Ристоска

ЈЗУ УК за детски болести

19

Каролина

Бужаровска Блажевска

ЈЗУ УК за очни болести

20

Лидија

Ветеровска Миљковоќ

ЈЗУ Геронтолошки завод 13 Ноември

21

Бранислава

Вујановиќ Серафимов

Клиничка болница Штип ЈЗУ

22

Светлана

Гачева Цветкова

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

23

Мира

Гиновска Мрѓа

Психијатриска болница - Скопје

24

Билјана

Ѓорѓиева

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

25

Даниел

Ѓурчинов

ЈЗУ УК за радиологија

26

Катерина

Дамевска

ЈЗУ УК за дерматологија

27

Слободан

Дамјановски

ЈЗУ УК за неврохирургија

28

Марија

Дачевска

ЈЗУ Геронтолошки завод 13 Ноември

29

Арификмет

Деари

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

30

Илир

Демири

ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби

31

Ѓорѓи

Дерибан

ЈЗУ УК за гастроентерохепатологија

32

Елена

Димеска

ЈЗУ УК за уво, нос и грло

33

Рената

Димитриоска

ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство

34

Петар

Димитров

ЈЗУ Општа болница - Кавадарци

35

Ацо

Димов

ЈЗУ УК за детска хирургија

36

Емилија

Додиќ

ЈЗУ Општа болница - Куманово

37

Верица

Донева Стоименова

Клиничка болница Штип ЈЗУ

38

Зоран

Доневски

ЈЗУ Завод за превенција,лекување и рехабилитација на Кардиоваскуларни заболувања - Охрид

39

Лидија

Дубровска Милетиќ

ЈЗУ УК за уво, нос и грло

40

Насер

Дурмиши

ЈЗУ УК за психијатрија

41

Абдулџелал

Есати

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

42

Елизабета

Зисовска

ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство

43

Бардхиљ

Идризи

ЈЗУ Општа болница "Д-р Ферид Мурад"  Гостивар

44

Верица

Јакимова

ЈЗУ Општа болница - Кочани

45

Мери

Јаковчевска - Кујунџиска

Психијатриска Болница - Скопје

46

Владимир

Јашовиќ

ЈЗУ Клиничка болница „Д-Р Трифун Пановски„ - Битола

47

Виктор

Камилоски

Универзитетска Клиника по хируршки болести "Св. Наум Охридски" - Скопје

48

Драги

Караџински

ЈЗУ Општа болница - Куманово

49

Розана

Кацарска

ЈЗУ УК за детски болести

50

Митко

Ќиров

ЈЗУ Општа болница - Струмица

51

Драган

Клопчевски

ЈЗУ Општа болница - Дебар

52

Горан

Кондов

ЈЗУ УК за торакална и васкуларна хирургија

53

Ѓоко

Константиновски

ЈЗУ Општа болница - Охрид

54

Јорго

Костов

ЈЗУ УК за кардиологија

55

Христијан

Костов

ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

56

Владимир

Кочоски

ЈЗУ Општа болница - Струга

57

Марија

Манева

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

58

Лихнида

Марковска Ническа

 СБ за Ортопедија и трауматологија ‘‘СВ ЕРАЗМО‘‘ - Охрид

59

Гафур

Мемети

ЈЗУ Општа болница "Д-р Ферид Мурад"  Гостивар

60

Валентина

Милошевска

ЈЗУ Општа болница - Охрид

61

Владимир

Мирчевски

ЈЗУ УК за неврохирургија

62

Роза

Митева

ЈЗУ Општа болница - Кавадарци

63

Елизабет

Мицева Величкоска

ЈЗУ УК за психијатрија

64

Влатко

Мицкоски

ЈЗУ Општа болница - Струга

65

Јане

Мишевски

ЈЗУ УК за гастроентерохепатологија

66

Ленче

Мишоска

ЈЗУ УК за детска хирургија

67

Кирил

Николов

ЈЗУ Општа болница - Струмица

68

Марица

Павковиќ

УК за хематологија

69

Елизабета

Петковска

ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство

70

Мара

Петревска

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

71

Русе

Пецановски

ЈЗУ УК на лице, вилици и врат - Максилофацијална хирургија

72

Сашо

Пирганоски

ЈЗУ Општа болница - Прилеп

73

ВЛАДИМИР

ПОПОВСКИ

ЈЗУ УК на лице, вилици и врат - Максилофацијална хирургија

74

Маја

Радева

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

75

Ајше

Реџеп

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

76

Дејан

Ристески

ЈЗУ Општа болница - Прилеп

77

Сенавер

Селими

ЈЗУ Општа болница - Кичево

78

Александра

Симеонова

ЈЗУ УК за торакална и васкуларна хирургија

79

Невенка

Славеска

ЈЗУ УК за детски болести

80

Јордан

Спасевски

СБ -За белодробни заболувања и туберкулоза - Јасеново

81

ЕЛИЗАБЕТА

СПАСИЌ

ЈЗУ Општа болница - Куманово

82

Ванчо

Спиров

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

83

Игор

Спироски

ЈЗУ УК за кардиологија

84

Агрон

Старова

ЈЗУ УК за дерматологија

85

Роза

Стојанова

ЈЗУ Општа болница - Велес

86

Оливера

Суботин - Поповска

Психијатриска болница - Скопје

87

Ѓоко

Танески

ЈЗУ Општа болница - Охрид

88

Беким

Татеши

ЈЗУ УК за очни болести

89

Анета

Терзиевска

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

90

Лилјана

Тозија

ЈЗУ УК за нефрологија

91

Трајанка

Толеска

ЈЗУ Општа болница - Кичево

92

Мери

Трајковска

ЈЗУ УК за гастроентерохепатологија

93

Виктор

Тренчев

УК за пластична и реконструктивна хирургија

94

Слаѓана

Тупаре

ЈЗУ Завод за превенција,лекување и рехабилитација на Кардиоваскуларни заболувања - Охрид

95

Венко

Филипче

ЈЗУ УК за неврохирургија

96

Оливера

Цимбалевиќ

ЈЗУ Општа болница - Кочани

97

Кочо

Чакалароски

ЈЗУ УК за нефрологија

98

Павлина

Џекова Видимлиски

ЈЗУ УК за нефрологија

99

Елизабета

Џидрова

Клиничка болница Штип ЈЗУ

100

Билјана

Џипунова

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН

 

 

најчитано сега