Импресум

 

Главен и одговорен уредник: 

Славица Арсова
slavica@press24.mk

Редакција:

Софија Диздаревиќ
Весна Тошевска
Александар Спасовски
Сашка Велјановска

Контакт:

email: contact@press24.mk
phone: 072 222 042