Јапонец ја тужи Националната телевизија - користела премногу американски зборови

Јапонски пензионер се решил да ја тужи националната телевизија затоа што користела премногу странски зборови. Тој бара паричен надоместок од 14,000 долари поради големиот број на аглицизми во телевизијата. На овој начин вели Јапонија станува премногу американизирана и на некој начин се смета како дел од американска провинција. Јапонскиот јазик е богат со зборови од други јазици како што се францускиот германскиот шпанскиот и др.

најчитано сега