Заводот за статистика вработува 8 службеници - плата над 20.000 денари

 

Агенцијата за администрација објавува јавен оглас број – 228/2013 за вработување на 8 државни службеници во Државен завод за статистика за следните работни места:

 
1. Помлад соработник за регионални сметки, Одделение за структурни деловни статистики и регионални сметки, Сектор за национални сметки (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – Економски факултет
- без работно искуство
- познавање на англиски јазик
- познавање на работа со персонален сметач
- дневното работно време е од 08:30 до 16:30, неделното работно време е од понеделник до петок, 40 часа, нето плата 20.190.00 денари
 
2. Помлад соработник за структурни деловни статистики, Одделение за структурни деловни статистики и регионални сметки, Сектор за национални сметки (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – Економски факултет
- без работно искуство
- познавање на англиски јазик
- познавање на работа со персонален сметач
- дневното работно време е од 08:30 до 16:30, неделното работно време е од понеделник до петок, 40 часа, нето плата 20.190.00 денари
 
3. Помлад соработник за престметка на БДП на тримесечно ниво според производниот метод – постојани цени, Одделение за квартални пресметки на БДП и пресметка на БДП по постојани цени, Сектор за национални сметки (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – Економски факултет
- без работно искуство
- познавање на англиски јазик
- познавање на работа со персонален сметач
- дневното работно време е од 08:30 до 16:30, неделното работно време е од понеделник до петок, 40 часа, нето плата 20.190.00 денари
 
4. Помлад соработник за пресметка на БДП на тримесечно ниво според производниот метод – тековни цени, Одделение за квартални пресметки на БДП и пресметка на БДП по постојани цени, Сектор за национални сметки (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – Економски факултет
- без работно искуство
- познавање на англиски јазик
- познавање на работа со персонален сметач
- дневното работно време е од 08:30 до 16:30, неделното работно време е од понеделник до петок, 40 часа, нето плата 20.190.00 денари
 
5. Помлад соработник за пописи на населението и статистички регистар на населението, Одделение за демографија и статистички регистар на население, Сектор за социјални статистики (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – Економски факултет
- без работно искуство
- познавање на англиски јазик
- познавање на работа со персонален сметач
- дневното работно време е од 08:30 до 16:30, неделното работно време е од понеделник до петок, 40 часа, нето плата 20.190.00 денари
 
6. Помлад соработник за цени од областа на деловните статистики – индустриски производи, Одделение за цени, Сектор за деловни статистики, земјоделски статистики и статистики на животната средина (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – Економски факултет
- без работно искуство
- познавање на англиски јазик
- познавање на работа со персонален сметач
- дневното работно време е од 08:30 до 16:30, неделното работно време е од понеделник до петок, 40 часа, нето плата 20.190.00 денари
 
7. Помлад соработник за буџетска координација, Одделение за финансиски прашања (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – Економски факултет
- без работно искуство
- познавање на англиски јазик
- познавање на работа со персонален сметач
- дневното работно време е од 08:30 до 16:30, неделното работно време е од понеделник до петок, 40 часа, нето плата 20.190.00 денари
 
8. Помлад соработник за буџетска контрола, Одделение за финансиски прашања (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – Економски факултет
- без работно искуство
- познавање на англиски јазик
- познавање на работа со персонален сметач
- дневното работно време е од 08:30 до 16:30, неделното работно време е од понеделник до петок, 40 часа, нето плата 20.190.00 денари
 
Покрај горнаведените посебни услови, предвидени во Правилникот за систематизација на работните места на Државен завод за статистика заинтетресираните кандидати треба да ги исполнуват и општите услови за вработување на државни службеници, предвидени во членот 13 став (2) од Законот за државни службеници.
 
Рокот за доставување на пријавите изнесува (5) дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот на објавувањето). Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.
 
Уредно пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на испитот за државен службеник и за достапноста на материјалите за подготовка на кадидатите за полагање на испитот. По полагањето на испитот за државен службеник со петте најуспешни кандидати за секое работно место, односно извршител, ќе се спроведе интервју во рок од седум (7) дена од денот на полагањето на испитот, во просториите на институцијата за чии потреби е објавен јавниот оглас.
 
ЛИНК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:
06.12.2013 - 13:20

Редакцијата на Press24 не сноси никаква одговорност за коментарите. Бидејќи се генерираат преку Facebook за нив важат правилата и условите на социјалната мрежа

најчитано сега