Изменет сообраќајниот режим поради Скопскиот Маратон

По повод одржувањето на манифестацијата Скопски Маратон 2013 на 12.05.2010 година (недела) во период од 07:30 до 14:00 часот ќе биде изменет режимот на сообраќај.

Во дадениот период целосно затворени за сообраќај ќе бидат: улица „Димитрије Чуповски“, булевар „Илинден“, улица „Франклин Рузвелт“, улица .„Војвода Васил Чакаларов“ (Адолф Циборовски), булевар „Митрополит Теодосиј Гологанов“, улица „11 Октомври“, делот на булевар „Крушевска Република“ од семафорите кај Тутунски комбинат до семафорите кај Полициска станица „Пролет“, булевар „3-та Македонска бригада“  од семафорите кај Полициска станица „Пролет“ до крстосница со улица „Фрањо Клуз“, десната коловозна лента од булевар „Јане Сандански“ од Тобако во правец кон Аеродром, се до крстосница со булевар „Србија“

Делумно затворени за сообраќај ќе бидат: десната коловозна лента од булевар „Климент Охридски“ во правец од Матица до семафорите кај Влада, улица „Љубљанска“ во правец од бул.„Илинденска“ до семафорите кај булевар „Партизански одреди“, улица .„Московска“ во правец од булевар  „Партизански одреди“ до Студентски дом „Гоце Делчев“.

  

Во согласност со променетиот режим на сообраќај, ќе биде променет и режимот на линиите на Јавниот градски превоз. Промените се состојат во следново:


             
I.   Линии со изменета траса:

          - Линија бр. 3: Од Спортска сала МЗТ до Југодрво по своја траса, продолжува по улица Св. Кирил и Методиј (Мито Хаџивасилев Јасмин - Рамстор) - Kл.центар

          Вooбратна насока: Кл. центарулица Јордан Мијалков (Железничка) –подвозник-булевар Кочо Рацин (Jугодрво) - Tрговски центарулица Владимир Комаровулица Васко Каранѓелески  -  Спортска Сала МЗТ.

        - Линија бр. 3Б: Од Кванташки пазар до Jугодрво по своја траса, продолжува по улица  Св.Кирил и Методиј (Мито Хаџивасилев Јасмин  - Рамстор)  - Kлинички центар

          Вooбратна насока: Клинички центарулица Јордан Мијалков (Железничка)  – подвозник – булевар Кочо Рацин (Jугодрво) - Tрговски центарулица Владимир Комаровулица Васко Каранѓелески  - булевар АСНОМКванташки пазар.

         - Линија бр. 4 и 4А: oд Хрoм дoСоборен храм по булевар Партизански Одреди, мост Гоце Делчев, булевар Гоце Делчев, Судска палата, Југодрво, улиците . Павел Шатев, Aнтон Попов, Димо Хаџи Димов, булевар Борис Трајковски и обратно.

         - Линија бр. 5: Од Дексион – улица Ѓорче Петров, булевар Партизански одреди, булевар Гоце Делчев, Судска палата, Комплекс банки, улица Владимир Комаров, улица Васко Карангелевски, Спортска Сала MЗТ, Булевар АСНОМ, Ново Лисиче, aoбратно од Ново Лисиче до Комплекс банки по својата  траса, Судска палата, булевар Гоце Делчев, булевар Партизански одреди, улица  Ѓорче Петров и Дексион.

         - Линија бр. 7 : oд Карпош 3, улица Карпошово востание (ОУ.Лазо Трповски), поликлиника Букурешт, булевар Партизански одреди, булевар Гоце Делчев, Судска палата, Комплекс банки,  улица  Владимир Комаров, улица Коста Новаковиќ, булевар 3 Македонска бригада  и продолжува по својата траса, aвooбратна нaсока по булевар 3-та Македонска бригада, улица  Коста Новаковиќ, улица Владимир Комаров, булевар JaнeСандански, Tрговски Центар, Koмплекс банки, Судска палата, булевар Гоце Делчев, булевар Партизански одреди до Карпош 3.

          - Линија бр. 7Б: oд Дoм нaпeчaт, улица Јордан Мијалков ( Железничка) –подвозник-булеваар Кочо Рацин (Jугодрво), улица Владимир Комаров, улица Коста Новаковиќ, булевар 3 Македонска бригада  и продолжува по својата траса.

          Вooбратна нaсока по булевар 3-та Македонска бригада, улица  Коста Новаковиќ, улица  Владимир Комаров, булевар JaнeСандански, Tрговски Центар, Koмплекс банки, Jугодрво, улица  Кирил и Методиј (Рамстор), Дoм нaпечат.

         - Линија бр. 8: Влаебулевар Партизански одреди, мост Гоце Делчев, булевар Гоце Делчев – Бит-пазар и на своја траса, исто и во обратната насока.

          - Линија бр. 9: Клинички Центарулица Јордан Мијалков (Железничка) –подвозник-булевар Кочо Рацин (Jугодрво), Бит-пазар и продолжува по својата траса, а во обратната насока по непроменета траса.

          - Линија бр. 15 и 15А: од Карпош 3 (почетна 7 и 59), ул. Карпошово востание (ОУ.Лазо Трповски), поликлиника Букурешт, булевар  Партизански одреди, булевар Гоце Делчев, Судска палата, Комплекс банки, улица  Владимир Комаров, улица Васко Карангелевски, Спортска Сала MЗТ,булевар АСНОМ,  Ново Лисиче, aoбратно од Ново Лисиче до Комплекс банки по својата траса, Судска палата, булевар Гоце Делчев, булевар Партизански одреди до Карпош 3.

         - Линија бр. 16: Железара – Бит-пазар– Југодрво и продолжува по својата траса, а во обратната насока по истата траса.

          - Линија бр. 19:  Почетна станица Карпош 3 (почетна 7 и 59), улица Карпошово востание (ОУ„Лазо Трповски“), поликлиника Букурешт и продолжува по својата траса, а во обратната насока по својата траса до Карпош  3.

          - Линија бр. 21: Трговски центар, Судска палата, булевар Гоце Делчев, булевар бПартизански одреди и продолжува по својата траса, а во обратната насока по иста траса.

          - Линија бр. 22: Тговски.центар, Судска палата, булевар Гоце Делчев, булевар Партизански одреди и продолжува по својата траса, а во обратната насока по истата траса.

         - Линија бр. 22А: Клинички центарулица Јордан Мијалков (Железничка) –подвозник-булевар Кочо Рацин (Jугодрво), Судска палата, булевар Гоце Делчев, булевар Партизански одреди и продолжува по својата траса, а во обратната насока по редовната траса.

- Линија бр. 23: Дом на печат, улица Железничка, булевар Кочо Рацин (Југодрво), (Комплекс банки), булевар .К.Ј.Питу, улица Никола Карев, улица Владимир Комаров, улица Васко Карангелевски, улица 717, (Спортска сала МЗТ), булевар АСНОМ и продолжува по трасата по булевар Киро Глигоров (Војводина).

           Во обратна насока: по својата траса, булевар Киро Глигоров (Војводина), булевар Јане Сандански, булевар К.Ј.Питу (Транспортен центар), (Народна банка), булевар Кочо Рацин, булевар Св. Кирил и Методиј (Мито Хаџивасилев Јасмин - Рамстор) до Дом на печат.

          - Линија бр. 24: Почетна станица Карпош 3 (почетна 7 и 59), улица Карпошово востание (ОУ „Лазо Трповски“), поликлиника Букурешт, булевар Партизански одреди , булевар Гоце Делчев, Судска палата, Југодрво и продолжува по својата траса.

          Во обратна насока по истата траса до Карпош 3.

          - Линија бр. (Милениумски крст): Трговски центар, Југодрво, улица Св.Кирил и Методиј (Мито Хаџивасилев Јасмин - Рамстор), булевар Мајка Тереза (Водњанска) и продолжува по својата траса, а во обратната насока по улица Јордан Мијалков (Железничка)  –подвозник-булевар Кочо Рацин (Jугодрво), до Транспортен центар.

           - Линија бр. 50: Клинички Центарулица  Јордан Мијалков (Железничка)  – подвозник –булевар Кочо Рацин (Jугодрво), Бит-пазар и продолжува по својата траса, а во обратната насока, од Бит-пазар продолжува до Југодрво, улица Св Кирил и Методиј (Мито Хаџивасилев Јасмин - Рамстор)  и Клиничка Болница.

          - Линија бр. 57: Козле, улица Јордан Мијалков (Железничка) –подвозник-булевар Кочо Рацин (Jугодрво), Бит-пазар и продолжува по својата траса, а во обратната насока, од Бит-пазар продолжува до Југодрво, улица Св Кирил и Методиј (Мито Хаџивасилев Јасмин - Рамстор)  и Козле.

          - Линија бр. 59: почетна станица, улица Карпошово востание (ОУ„Лазо Трповски“), поликлиника Букурешт, булевар Партизански одреди, булевар Гоце Делчев, Бит-пазар, Бутел – до К.Бара.

          Во обратната насока по истата траса.

  - Линија бр. 59А: К.Вода, Југодрво, Бит-пазар и продолжува по својата траса. Во обратната насока по истата траса.

          - Линија бр. 59Б: Ново Лисиче, булевар Јане Сандански, Комплекс банки, Судска палата, Бит-пазар и продолжува по својата траса, а во обратната насока од Бит-пазар, Судска палата, Комплекс банки, Трговски центар, улица Владимир Комаров, улица Васко Карангелески, булевар АСНОМ и Ново Лисиче

          - Линија 31,41, 51, 67 и 70: Трговски центар, Југодрво, улица  Павел Шатев, улица Антон Попов, улица Димо Хаџидимов, булевар Борис Трајковски и продолжува по својата траса.

Во обратната насока по истата траса.

          - Линија 58: Трговски центар, Југодрво, улица Павел Шатев, улица Антон Попов, улица Димо Хаџидимов и продолжува по својата траса. Во обратната насока по истата траса.

 

          II.   Линии со непроменета траса:

          а)  Градски линии: 2, 2А, 12, 45 и 65В

          б)  Приградски линии: 11, 18,  47, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 63а, 63б, 65, 66, 68, 69, 71,8

 МИА         

 

најчитано сега