Анкета: Груевски и ВМРО-ДПМНЕ во убедлива предност пред Заев и СДСМ

ИНститутот за Политички Истражувања од Скопје (ИПИС), спровел истражување за ставовите на граѓаните за политичките партии и лидери. Телефонската анкета била спроведена во  периодот  помеѓу 19 и 21 октомври 2013 година, на 1107  испитаници.

За да се запази релевантноста и  непристрасноста  на истражувањето,  претходно  бил  креиран  објективен  прашалник  врз  база  на  кој  подоцна била  спроведена  анкетата.  Истражувањето било реализирано со користење на случаен примерок, кој бил стратифукуван за да се запази репрезентативноста на  населението  во Република Македонија. Од Институтот информираат дека биле запазени демографските специфики на населението како полова  структура,  старосни  групи,  степен  на  образование  и  етничка  припадност,  со соодветна  поделба  на  испитаниците  според  местото  на  живеење  и  регионалната застапеност. Градот Скопје бил земен како посебна целина заради своите посебности.

Доколку претпоставиме дека наскоро би можело да има парламентарни избори, за која политичка партија вие би гласале?

ниеден  26.0

друг  2.8

не знам/НО  22.6

Зоран  Заев  7.2

Никола Груевски  24.1

Али Ахмети  6.9

Мендух Тачи  3.9

Руфи Османи  1.3

Андреј Жерновски  0.6

Стевчо Јакимовски  1.0

Бранко Црвенковски  1.9

Радмила Шекеринска  1.7

Вкупно  100.0

Во кој политичар имате најголема доверба во моментов?

ниеден  26.0

друг  2.8

не знам/НО  22.6

Зоран  Заев  7.2

Никола Груевски  24.1

Али Ахмети  6.9

Мендух Тачи  3.9

Руфи Османи  1.3

Андреј Жерновски  0.6

Стевчо Јакимовски  1.0

Бранко Црвенковски  1.9

Радмила Шекеринска  1.7

Вкупно  100.0

27.10.2013 - 11:31

најчитано сега