Странските директни инвестиции во Македонија за 42 милиони евра поголеми од минатата година

Според податоците од народната банка на Република Македонија, странските директни инвестиции во Македонија во периодот јануари - јули 2013 година достигнале 130,5 милиони евра.

Податоците покажуваат дека странските дирекни инвестиции во овој период се за 42 милиона евра повеќе од минатата година.

Во јули годинава странските СДИ изнесувале 29,1 милион евра. 

30.09.2013 - 15:16

најчитано сега