Инспекторите ќе “грабаат“ лекови од полиците во аптеките - лековите кои ги пиеме под лупата на Тодоров

Инспекторите од Бирото за лекови почнаа со ненајавени контроли на лековите во аптеките со нивно директно земање од полиците. Тие ги предаваат на испитување во акредитираните лаборатории во Институтот за јавно здравје и Фармацевтскиот факултет во Скопје.

- Целта е  да испитаме дали македонските граѓани пијат лекови кои се квалитетни и ефикасни, односно дали одговараат со декларираните својства декларирани при увоз во упатствата, рече денеска на прес-конференција министерот за здравство Никола Тодоров.

Инспекторите од Бирото за лекови веќе посетиле 150 аптеки во целата држава и одзеле 206 лека од 34 производители од различна генерика. Од досега добиените резултати за 18 лека наменети за лекување различни заболувања е утврдено дека сите се квалитетни и ефикасни како декларираното во одобрението за увоз и за регистрација.

Тодоров најави дека во случај при анализите да се утврди дека лекот не одговара на квалитетот и ефикасноста, Министерството за здравство ќе го објави неговото име, ќе го повлече од пазарот, а за производителот или увозникот ќе биде изречена глоба од 25.000 до 50.000 евра.   

 - Ова е пракса што ја почнавме првпат и сакаме да ја продолжиме. И ние како здравствени власти и граѓаните мора да сме сигурни дека се запазени квалитетот и ефикасноста на лековите, нагласи Тодоров.

Тој појасни дека контролите со земање лекови директно од полица што се воведуваат  се всушност третата контрола што се врши над лековите од нивниот увоз. - Секогаш  кога се прави увоз на лек задолжително се прави контрола. Првин се прави при регистрација, а потоа при увоз, но можно е по увозот  во процесот на транспорт и чување да настанат определени неправилности коишто мора како држава да ги следиме и не смееме да дозволиме да ни се случат. Ова е практично последната фаза на контрола, наведе министерот за здравство.

Според директорката на Бирото за лекови, Катерина Алексоска, редовни контроли на лекови се вршат секојдневно и кај производителите и во аптеките. - Во самата документација што ја имаат лековите во однос на тоа како треба да се регистрираат мора да се направи проценка на документацијата или лабораториско  испитување. Ако правиме такво испитување тоа е  во согласност со документацијата на  лекот што влегува во промет, а после тоа за секоја влезена серија во државата мора сите субјекти кои вршат дистрибуција мора да направат серија. После тоа ние како инспектори сме должни да ги контролираме во тек на работењето, појасни Алексоска.

Катерина Старкоска од Институтот за јавно здравје, укажа дека резултатот од испитувањето на лекот согласно Правилникот за начинот и постапката  за квалитет на лекот се издава најдоцна за 180 дена од воспоставување на сите потребни услови за почнување на постапката. Но, како лабораторија, секогаш се трудиме во најкус можен рок да го издадеме резултатот, доколку ги имаме потребните стандардни супстанци и документација, рече Старкоска.

најчитано сега