Женските македонски презимиња треба да завршуваат на „А“

Новото дополнето и подновено издание на Правописот на македонскиот јазик ќе биде готово во година.   

Тоа ќе биде со поголем обем од досегашните изданија, ќе содржи две нови поглавја и шест нови теми, препораки и нови примери од современата македонска белетристика, од преводната литература, од стручната литература, од публицистиката и по потреба, од другите функционални стилови, пишува Дневник.  Главниот координатор Елка Јачева-Улчар од Институтот за македонски јазик „Kрсте Мисирков“ вели дека до крајот на годинава треба да се реализираат уште најмалку четири стручни расправи за поглавјата: географски имиња, скратеници и за пообемното транскрипција на туѓите имиња. По ова, редакцијата, во која членуваат и Снежана Веновска-Антевска и Симона Груевска-Маџоска од Институтот за македонски јазик, и Симон Саздов и Живко Цветковски од Филолошкиот факултет во Скопје, ќе го дооформи ракописот. Потоа ќе биде ставен на јавна расправа.

Осовременувањето на правописот е еден од главните приоритети во Националната стратегија за култура 2013-2017. Од иницијативата во 2012 година на Министерството за култура до денес работата значително е напредната. Во работата на Правописот покрај двајцата живи автори од претходниот правопис (Kирил Kонески и Радмила Угринова-Скаловска) учествува тим од околу 60 научни работници-македонисти. Новото издание ќе изобилува со современи примери, а ќе има место и за најновите зборови од туѓо потекло, кои се и најпроблематични од аспект на пишувањето.  - Правописот ќе биде надополнет со две нови поглавја, а секое од поглавјата ќе содржи измени во смисла на надополнување со примери што ги налага современиот јазичен писмен израз, вели Јачева-Улчар за Дневник.  Таа објаснува дека дополнување и измени ќе претрпат, речиси, сите предвидени поглавја во Правописот: пишување на гласовите, правила за правоговор, употребата на големата и на малата буква, слеано и разделено пишување на зборовите, делење на зборот на крајот од редот, скратеници и скратување на зборовите, транскрипција и транслитерација на туѓите имиња, предавање на македонското писмо со латиница, интерпункција, правописни знаци, географски и други имиња.

 

На пример, придавките северен, јужен, источен и западен пред имиња ќе се пишуваат со голема буква без разлика на значењето (Јужна Европа, Јужна Kореја).   - Во делот Додатоци треба да има шест нови теми, кои ги немаше во досегашниот Правопис: пишување библиографски единици, цитирање и фусноти, оформување текст, арапски и римски броеви, мерни единици, хемиски елементи и коректурни знаци – објаснува таа.  Пример за темата со арапските и римските броеви ќе биде LI=51. Хемиските елементи ќе бидат претставени со македонскиот назив, симболот, меѓународниот назив и атомскиот број (на пр., бакар / Cu / cuprum / 29).  Јачева-Улчар додава и дека ќе бидат дадени и препораки што се однесуваат на женскиот облик на македонското презиме, за избегнување хипокористични форми на имињата за официјални, како и имиња од туѓо потекло кои отскокнуваат од македонскиот антропонимиски репертоар.  На пример, во препораката за женските презимиња ќе стои дека според нашата традиција истите имаат женски облик и завршуваат на -ева/-ова и -е(в)ска/-о(в)ска. Употребата на машката форма на презимето за лица од женски пол не е ниту во духот ниту во традицијата на македонскиот антропонимиски систем, што во крајна линија значи и кршење на македонската јазична норма. 

02.11.2014 - 22:58

Редакцијата на Press24 не сноси никаква одговорност за коментарите. Бидејќи се генерираат преку Facebook за нив важат правилата и условите на социјалната мрежа

најчитано сега