ВИДЕО: Македонска пештера под лупа на National Geographic

Mистериите, убавините и опасностите кои ги крие Горнослатинската пештера, биле истражувани за National Geographic Weekend. Новинарот Бојд Матсон се воодушевил од убавините на Македонија, но, највпечатлива за него била Горнослатинската пештера која е лоцирана од левата долинска страна на Слатинска Река, на ридот Баба близу селото Слатино во Западна Македонија.

најчитано сега