ВИДЕО: Македонија во две минути

 

Погледнете го видетото што ни го испрати нашиот читател, Мартин Стефановски