Пораснале цените во земјоделството

Цените во земјоделството минатиот месец во споредба со јуни 2012 година кај инпутот се зголемени за 6,2 отсто, а кај аутпутот за 16,3 проценти.

Според Државниот завод за статистика, цените на инпут 1 (тековно потрошени средства во земјоделството) се згоелемени за 6,6 отсто, а на инпут 2 (средства наменети за инвестиции во земјоделството) останале исти. Во делот аутпут, цените на растителното производство се зголемени за 21,9 отсто, а кај добиточното производствоза 4.1 процент.

најчитано сега