Ова е новиот Централен одбор на СДСМ - Бранко и Шема ги нема?

Социјалдемократите на вчерашниот Конгрес со 462 гласа го изгласаа новиот Централен одбор на партијата. Согласно Статутот на СДСМ, по партискиот Конгрес, тоа е највисокото партиско тело. Меѓу новите членови на ЦО го нема ниту Банко Црвенковски ниту Игор Ивановски, но тоа не значи дека да бидат дел од него, бидејќи Заев има право да предложи 5 членови по свој избор, па не се исклучува можноста токму тие да биде еден од нив.

1.        AВМЕДОВСКИ  ФАТМИР

Роден 1964, дипломиран економист

2.      

АЛЧИНОВ  МИТКО

Роден 1978, професор по одбрана и заштита

3.      

АНАСТАСОВ  МАРЈАН

Роден 1985, апсолвент на правен факултет

4.      

АНДОВ  ФИЛИП

Роден 1982, студент на факултет за физичко и здравствено образование

5.      

АНДОЛИЕВА  СЛАВИЦА

Родена 1965, ССС

6.      

АНТОВА  ГОРДАНА

Родена 1970, професор по математика

7.      

АСАНИ  СУЛВАНА

Родена 1990, апсолвент на филолошки факултет, катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици

8.      

БЕНДЕВСКА  ВЕСНА

Родена 1963, дипломиран психолог

9.      

БОГДАНОВСКА  НАТАША

Родена 1990, студент на економија

10.  

БОЧВАРСКИ  БЛАГОЈЧЕ

Роден 1985, дипломиран инженер архитект

11.  

БОЖИНОСКИ ИВАНЧО

Роден 1964, дипломиран геодетски инженер

12.  

ВАСОВСКИ  ЉУПЧО

Роден 1959, дипломиран економист

13.  

ВЕЛЈАНОСКИ  МИТРЕ

Роден 1959, филозофски факултет

14.  

ВЕЛКОВСКИ  ДИМЕ

Роден 1973, дипломиран инжинер агр.

15.  

ГАВАЗОВ  ДЕЈАН

Роден 1973, дипломиран економист , постдипломски студии по маркетинг и менаџмент

16.  

ГЕОРГИЕВ  ГОРДАН

Роден 1978, магистер по европски студии и меѓународни односи

17.  

ГЕОРГИЈЕВ  АЛЕН

Роден 1974, доктор на медицина, специјализант по хирургија

18.  

ГЕОРГИЕВСКА  МАРИЈА

Родена 1965, дипломиран економист

19.  

ГЛИГОРОВ СПАСЕ

Роден 1976, дипломиран правник

20.  

ГРУЈОВСКИ ВЛАДИМИР

Роден 1986, дипломиран психолог, магистер по маркетинг и менаџмент

21.  

ДАВИТКОВСКИ ДАРКО

Роден 1984, дипломиран правник по меѓународно право

22.  

ДАНЕВА ПАВЛОВСКА АНА

Родена 1973, доктор на правни науки

23.  

ДЕСПОТОВСКИ ЈОВАН

Роден 1977, дипломиран економист

24.  

ДИМИТРИЕВСКИ МАКСИМ

Роден 1975, дипломиран правник

25.  

ЃАКОВА ДАНИЦА

Родена 1988, дипломиран инженер по електротехника и компјутерско инженерство

26.  

ЃОРЃЕВИЌ ДАНИЕЛА

Родена 1982, дипломиран преведувач по англиски и француски јазик

27.  

ЃОРЃИЕВ ВАНЧО

Роден 1953, дипломиран економист

28.  

ЃОРЃИОСКА СОЊА

Родена 1962, доктор специјалист офталмолог

29.  

ИВАНОВ КИРЧО

Роден 1962, приватен бизнисмен

30.  

ИВАНОВСКИ САШО

Роден 1989, дипломиран економист

31.  

ИЛИЕВА ВЕСНА

Родена 1982, магистрант на економски науки отсек бенкарски менаџмент

32.  

ИВАНОВА БИЛЈАНА

Родена 1968, ССС

33.  

ЈОВАНЧЕВА ЕЛИЗАБЕТА

Родена 1977, дипломиран инжинер по логистика и животна средина

34.  

ЈОВЧЕСКИ ХРИСТИЈАН

Роден 1985, дипломиран јавен администратор

35.  

КАРАПЕЈОВСКИ БОБАН

Роден 1987, магистер по филолошки науки

36.  

КИЖЕСКИ ЉУПЧО

Роден 1966, дипломиран електро инжинер

37.  

КИТЕВ БЕТИАН

Роден 1985, магистер на правни науки

38.  

КИРАЦОВСКИ АЛЕКСАНДАР

Роден 1983, дипломиран машински инженер по индустриско инженерство и менаџмент, магистер по менаџмент на човечки ресурси

39.  

КИТАНОВ ЗОРАН

Роден 1963, дипломиран правник

40.  

КОВАЧЕВ ТАЊА

Родена 1983, дипломиран економист по сметководство, финансии и ревизија

41.  

КОЛЕВСКА АНДРИЈАНА

Родена 1985, дипломиран економист

42.  

КУНОВСКА СОФИЈА

Родена 1966, дипломиран актер

43.  

ЛАБУДОВИЌ МИРОСЛАВ

Роден 1982, магистер по електротехника и информациски технологии

44.  

ЛОКВЕНЕЦ ХАРИ

Роден 1970, дипломиран електроинженер, магистер

45.  

ЛУКАРЕВСКА САЊА

Родена 1982, дипломиран правник

46.  

МАНЧЕВСКИ ДАМЈАН

Роден 1978, дипломиран електроинженер, постдипломски студии на Универзитетот во Бирминге

47.  

МАКРАДУЛИ ЈАНИ

Роден 1965, дипломиран електро инженер, магистер

48.  

МИРЧЕВСКИ ПЕЦЕ

Роден 1974, дипломиран инженер за животна средина

49.  

МИХАЈЛОСКИ ИВИЦА

Роден 1976, дипломиран професор по одбрана и заштита

50.  

НАУМОВСКИ РОБЕРТ

Роден 1974, дипломиран сообраќаен инжинер

51.  

НАЧЕВСКИ КОСТА

Роден 1977, дипломиран економист

52.  

НИКОЛОВСКА ГАБРИЕЛА

Родена 1973, дипломиран историчар на уметност со археологија

53.  

НИКОЛОВСКИ ЉУПЧО

Роден 1983, дипломиран правник-адвокат, специјализација по политички менаџмент

54.  

ПЕКЕВСКИ ЗВОНКО

Роден 1974, дипломиран економист

55.  

ПЕОВСКА АЛЕКСАНДРА

Родена 1988, дипломиран политиколог

56.  

ПЕТРОВ АНДРЕЈ

Роден 1971, доктор специјалист дерматовенеролог, магистер на науки

57.  

ПЕТРУШЕВСКИ ВИКТОР

Роден 1980, економски факултет

58.  

ПЕТРЕСКИ АЛЕКСАНДАР

Роден 1964, дипломиран сообраќаен инженер

59.  

ПЕЦАЛЕСКИ САШО

Роден 1967, дипломиран правник

60.  

ПОПОСКА МИРЈАНА

Родена 1956, дипломиран економист

61.  

ПОСТОЛОВ СЛОБОДАН

Роден 1967, дипломиран менаџер по туризам

62.  

РАМБАБОВА ДАНЧЕ

Родена 1955, доктор на медицина, специјалист по училишна медицина

63.  

РЕМЕНСКИ ФРОСИНА

Родена 1977, доктор на социолошки науки

64.  

САВЕСКА АНДРИЈАНА

Родена 1981, магистер по економски науки

65.  

СЕМЕНПЕЕВ ДРАГИ

Роден 1959, уметник

66.  

СИЛЈАНОСКИ МИШЕЛ

Роден 1987, магистер по правни науки

67.  

СИМЕСКИ ЖАРКО

Роден 1973, доктор стоматолог

68.  

СПАСОВСКИ  ОЛИВЕР

Роден 1978, дипломиран правник, магистрант по уставно право

69.  

СТАНКОВИЌ ЕМИЛИЈАН

Роден 1976, дипломиран правник со положен правосуден испит

70.  

СТОЈАНОВИЌ НЕБОЈША

Роден 1976, дипломиран економист по меѓународна економија

71.  

СТОЈКОСКА СОЊА

Родена 1982, дипломиран правик

72.  

СТОЈОВ ВЛАТКО

Роден 1977, дипломиран електротехнички инжинер

73.  

ТАЛЕВСКИ ВАСКО

Роден 1959, дипломиран правник

74.  

ТАСЕВСКИ МЕТОДИЈА

Роден 1979, дипломиран машински инжинер

75.  

ТЕВДОВСКИ ДРАГАН

Роден 1979, доктор на економски науки

76.  

ТОМИЌ ТАЊА

Родена 1977, дипломиран градежен инжинер

77.  

ТРЕНЕВСКА ДЕСКОВСКА РЕНАТА

Родена 1972, доктор по правни науки

78.  

ХРИСТОВ СЛАВЕ

Роден 1965, дипломиран градежен инженер

79.  

ЧАВКАР ОЛИВЕРА

Родена 1978, педагошки факултет одделенска настава

80.  

ЧАКАРЕВСКИ ГОЦЕ

Роден 1955, доктор специјалист по гинекологија и акушерство

81.  

ЧОЛАКОВА МИЧОВСКА ЦАНКА

Родена 1952, дипломиран економист

82.  

ЏАФЕРОСКИ АДНАН

Роден 1969, дипломиран политиколог

83.  

ШИПИНКАРОВСКИ ДИМЧЕ

Роден 1971, дипломиран економист

84.  

ШЕМОВ БРАНКО

Роден 1952, дипломиран правник

85.  

ШУНТОВ ТИХОМИР

Роден 1961, виша економска школа

најчитано сега