Фото: Нихан од „Карасевда" како невеста - ова е нејзиниот сопруг