Фото: Има 222 милиони евра и може да има што ќе посака, но тој ја сака неа