Фото: Не е лесно да се скротат нејзините обилини - во овој фустан „кипи“ на сите страни