Баба и дедо секоја година правеле иста фотографија - последната го крши срцето