ФОТО: Овде живее ќерката на Трамп - дека има пари знаеме но има ли вкус?