ФОТО: Петта ледена ноќ во Белград-Снег, неисчистени улици и скратени линии на градскиот превоз