Крвава тепачка во Тетово - повредени четири лица

 

Денес околу 00 часот и 30 минути  воТетовона улица ,,ПрохорПчински“ настаналатепачкапомеѓулицата 26- годишен Ф.Б и14 годишно лице двајцата одТетовоодеднастранаи 22-годишен С.И и неговиотбрат 28- годишен Е.И двајцата одТетово од другата страна, приштосиразменилеударисотупаници, абилеупотребениножидрвенипредмети.

Соповредисездобилеситеучесницивонастанот, додекаЕ.И.езадржанвоКлиничкаболницаТетово - хирушкоодделение, соповредивопределотналевоторамо, леватаслабина илеватаногаипокажувањенадежурниотдокторсеработизателесниповредииистиотенадвородживотнаопасност.

УвидналицеместоизвршилаекипаодСВР Тетово, приштосеобезбеднипредмети, коиќебидатдоставенизавештачење.

СитеучесницисеобезбеденивоСВР Тетовоипоцелоснодокументирањенаслучајотќебидеподнесенасоодветнапријава.

 

 

 

13.08.2017 - 11:27

 

 

 

 

 

 

 

Редакцијата на Press24 не сноси никаква одговорност за коментарите. Бидејќи се генерираат преку Facebook за нив важат правилата и условите на социјалната мрежа