Град Скопје апелира да се плати данок на имот

Град Скопје апелира до сите физички и правни лица, даночни обврзници кои поседуваат недвижен имот на територија на Град Скопје, да го подмират своите обврски доколку имаат неплатен данок на имот заклучно со 2012 година.

Доколку даночните обврзници по доставувањето на опомените за неплатени обврски за изминатите години не го подмират долгот во пропишаниот рок следуваат законските одредби за присилна наплата.

 

најчитано сега