Еве каде може да се вработите за плата од 22.300 денари

АГЕНЦИЈАТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА објавува ЈАВЕН ОГЛАС БР–64/2013 за вработување на 4 јавни службеници во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.

1.Дипломиран социјален работник(1) ВСС (VII/1)-Филозофски факултет-Институт за социјална работа и социјална политика-познавање работа на компјутери-Основна нето плата: 22.309.00 денари

2.Дефектолог(1) ВСС (VII/1)-Филозофски факултет-Институт за дефектологија – познавање работа на компјутери Основна нето плата: 22.309.00 денари

3.Педагог(1)-ВСС (VII/1) – Филозофски факултет- Институт за педагогија – познавање работа на компјутери Основна нето плата: 22.309.00 денари

4.Негувател(1) Степен на стручна подготовка (III) Основна нето плата: 11.907.00 денари.

Заинтересираните кандидати можат да поднесат ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈАВЕН СЛУЖБЕНИК(Јавен Оглас), во писмена форма преку писарницата на Агенцијата, по пошта на адреса Агенција за администрација Ул.Јуриј Гагарин бр.15 со назнака за оглас бр.64/2013) или во ел.форма http://jsprijava.aa.mk.

најчитано сега