Фото: Оваа невеста стана позната низ светот - место бидермаер на свадба го понесе ова